Çamlıkoy (Kastro) Tabiat Parkı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü’ ne bağlı ve Tekirdağ İli, Saray İlçesi mülki hudutları içerisinde yer alan Çamlıkoy (Kastro) Tabiat Parkı ; 45,1 Ha. büyüklüğünde özellikle deniz kıyısında olması itibarıyla yaz turizmine uygun plajı ve günübirlik kullanıma uygun yerleri bulunan orman parçasıdır.

Çamlıkoy Tabiat Parkı’ nın yaklaşık 10 km güneydoğusunda bulunan Çilingoz’ da, İ.Ü.Orman Fakültesi’ nden Yard. Doç. Dr. Hakan Altınçekiç tarafından yapılmış, “Çilingoz Koyu (Trakya) Peyzaj Planlaması Amacına Yönelik Bitki Materyalinin Saptanması” (1996) başlıklı bir çalışma bulunmaktadır. Çilingoz, jeolojik yapı, toprak, iklim v.b. yönleriyle ve coğrafi yakınlığıyla Çamlıkoy Tabiat Parkı ile benzer özellikler göstermektedir. Hakan Altınçekiç tarafından yapılan çalışma ve  planlama alanında yapılan incelemelerde; sapsız meşe (Quercus petreassp.iberica), Macar meşesi (Quercus frainetto), Adi Gürgen (Carpinusbetulus),  Dişbudak (Fraxinusexcelsior) ve Çınar (Platanusorientalis), Dağ karaağacı (Ulmusglabra.), Kızılağaç (Alnusglutinosasubsp.), türleri doğal vejetasyonun hakim ağaç türleri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca nadir olarak Akçaağaç (Acer campestre) üst tabakada yer almaktadır. Ortatabakada ise ağaççık ve çalı formunda, Yabani Elma (Malus silvestris), Ahlat (Pyrusalaegrifolia), Yabani erik (Prunus), Alıç (Crataegusmonogyna), Kızılcık (Cornus sp.)ile birlikte Rosacae türlerinden böğürtlen (Rubus), kuşburnu (Rosacanina), defne (Laurusnobilis), tavşan memesi (Ruscusaculeatus), Eğrelti (Pteridiumaquilinum) türleri de bulunmaktadır. Alt örtüde ise, Laden (cistus) türleri, üçgüller (Trifolium) cinsinden Baklagiller (Legumiosaeler) ve Lolium cinsi çayır otları ile su kenarlarında bazı sucul bitkilere rastlanmıştır. Hakan Altınçekiç’in çalışmasında yörede 52 familyaya ait, 149 cins ile 163 tür ve alt tür tespit edilmiştir. Çamlıkoy Tabiat Parkı’nda bulunan bitkiler, yöre koşullarına öylesine uyum sağlamışlardır ki, uzun yıllardan bu yana, varlıklarını ve gelişimlerini sürdürmüşlerdir. Bunun kanıtı olarak alanın kuzeyindeki karaçam (Pinusnigra Arnold subsp. Pallasiana var. Pallasiana) meşçeresi gösterilebilir. Söz konusu meşçere tersiyer sonu bitki örtüsünün günümüze ulaşan canlı bir örneğidir. Tersiyer sonlarından bu güne kadar geçen, jeolojik ve iklimsel etkilere uyum sağlayarak, yaşamlarını sürdürdüklerini göstermektedir. Bu görüş alanda bulunan diğer odunsu ve otsu bitkiler için de geçerlidir.

Çamlıkoy (Kastro) Tabiat Parkı Planlama Alanı’ nda ve çevresindeki hayvan varlığı, memeliler, kuşlar ve balıklar olmak üzere üç bölümde toplanabilir.

Memeliler; tilki, gelincik, ağaç sansarı, porsuk, kurt, çakal, sincap, tavşan, kirpi, geyik, karaca, yaban domuzu, yunustur.

Kuşlar; yeşilbaş, bıldırcın, çulluk, üveyik, karabatak, leylek, atmaca, puhu, ağaçkakan, bülbül, karatavuk, ispinoz, saka, çil keklik ve saksağan gibi türlerdir.

Balıklar ise; barbunya, istavrit, kalkan, kefal, kırlangıç, palamut, vatoz gibi denizde yaşayan balıklarla; derelerde de alabalık, sazan ve tatlı su kefalı gibi türlere rastlanmaktadır.

Özel aracınız ile ulaşmak için Tekirdağ’dan Saray’a Muratlı yolunu kullanarak Saray’dan Kıyıköy Kastro yolunu girdikten sonra sırasıyla Güngörmez, Bahçeköyleri geçip Kastro yol ayrımına gelip yol ayrımından 7 kilometre daha gittikten sonra plaja ulaşabilirsiniz. Otobüs ile gitmek için ise İstanbul otogarından ya da Tekirdağ otogarından Saray’a ulaştıktan sonra Saray otogarından Kastro’ya kalkan minibüsler ile ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir